GRATIS RELAISPUNT LEVERING - 100 DAGEN OP PROEF - GRATIS RETOURNEREN

Winkelmand

Je winkelmand is leeg

Doorgaan met winkelen

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Morphée


Geldigheid van aanbiedingen

De aanbiedingen zijn alleen bedoeld voor consumenten met een afleveradres in de landen waar Audiozen via een transporteur bezorgt.

De producten die op de site worden gepresenteerd, zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

In geval van een debitering of ontvangstbewijs voor de bestelling van een niet-beschikbaar artikel, verbindt Audiozen zich ertoe de Klant binnen 30 dagen terug te betalen.

Audiozen verbindt zich ertoe de Klant die een bestelling heeft geplaatst voor een niet-beschikbaar artikel per e-mail op de hoogte te stellen. 

Presentatie van de producten

De te koop aangeboden producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. Mochten er toch fouten of omissies zijn opgetreden in deze presentatie, dan kan Audiozen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Prijs

De prijzen op de site of in de online winkel zijn onderhevig aan verandering, de prijs die overeenkomt met een voorverkoop verschilt van de prijs die in rekening wordt gebracht tijdens de directe verkoop van het product. Ze zijn gegarandeerd onder voorbehoud van type- of drukfouten.
Deze prijzen zijn exclusief de forfaitaire bijdrage voor verzending en verpakking, die de verantwoordelijkheid van de klant blijft, behalve in het geval van een tijdelijke of permanente promotieaanbieding.
Prijzen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, met name in geval van wijziging van fiscale of economische gegevens. De artikelen worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht zijn op het moment van de registratie van de bestelling.

Betalingsmiddel

Producten of diensten moeten in euro's (€) worden betaald. De bankkosten die voortvloeien uit de betaling, ongeacht de voorwaarden, zijn ten laste van de Klant.

De geleverde goederen blijven eigendom van Audiozen tot ontvangst van betaling.De risico-overgang vindt plaats bij levering van de goederen.

Factuur

De factuur wordt verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven bij de bestelling.

Het wordt vastgesteld volgens het tarief dat van kracht is op de dag van de bestelling.

Levering / transport

Elk artikel dat op voorraad is, wordt binnen 1 tot 4 werkdagen verzonden.

Al deze termijnen zijn indicatief.

Overschrijding van deze termijnen kan Audiozen in geen geval worden tegengeworpen, noch aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.

De keuze van de vervoerswijze is aan Audiozen.

Transportrisico's zijn de verantwoordelijkheid van de klant vanaf het moment dat ze het magazijn verlaten.

De klant dient de staat van de verpakking en de conformiteit van de geleverde artikelen te controleren en eventuele afwijkingen onmiddellijk aan Audiozen te melden.

Eventuele reserveringen moeten worden vermeld op de leveringsbon die door de vervoerder wordt gepresenteerd en moeten binnen 48 uur per e-mail worden verzonden naar: contact@morphee.co

Als het land van levering geen deel uitmaakt van de Europese Unie, zijn de douanerechten de verantwoordelijkheid van de ontvanger.

Audiozen heeft geen controle over deze kosten die de volledige verantwoordelijkheid van de Klant zijn.

Recht om in te trekken

De Klant heeft een periode van 14 dagen vanaf de datum van levering van de goederen om het herroepingsrecht uit te oefenen op zijn bestelling.

Het poststempel of de datum van ontvangst van beschikbaarheid vormt de startdatum van deze periode.

Alleen retourzendingen in de staat van de originele verpakking, met toebehoren en diverse mededelingen, worden gedekt door Audiozen.

Retourkosten zijn voor rekening van de Klant, tenzij Audiozen een product heeft geleverd dat beschadigd blijkt te zijn of afwijkt van het bestelde artikel.

Het is raadzaam om uw pakketten terug te sturen met "colissimo met handtekening", het is aan u om de ontvangst van het pakket op ons terrein te bewijzen in geval van een geschil. Alle retourzendingen moeten vooraf worden gemeld aan de klantenservice van Audiozen via contact@morphee.co

De terugbetaling gebeurt binnen een maximumtermijn van 30 werkdagen na ontvangst van de terugzending van de goederen door creditering op de bij de aankoop gebruikte bankkaart en dit na controle van de goede staat van het artikel en zijn verpakking.

Verplichting van de partijen

Audiozen verbindt zich ertoe om, in het geval van aanvaarding van een bestelling, de door de klant bestelde producten te verkopen en aan de klant te leveren volgens de hierboven vermelde methoden.

Audiozen verbindt zich ertoe te controleren of de producten voldoen aan de Franse regelgeving.

De Klant verplicht zich Audiozen een adres op te geven waarop de levering kan plaatsvinden.

Het verstrekken van persoonlijke informatie (naam, adres, telefoon, e-mailadres, enz.) verzameld met het oog op het sluiten van het verkoopcontract is verplicht. Deze informatie is essentieel voor het verwerken en leveren van bestellingen en het opstellen van facturen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling. In het geval van een fout bij het verstrekken van deze informatie, kan Audiozen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onmogelijkheid om het product te leveren. In dit geval blijft de klant verantwoordelijk voor de betaling.

In het geval van het verstrekken van een onvolledig adres waardoor levering door de vervoerder onmogelijk wordt, moet de klant de leveringskosten betalen die overeenkomen met de terugzending van zijn bestelling.

Gemengd

De nietigheid van een van de clausules van deze algemene verkoopvoorwaarden of van de bijzondere voorwaarden heeft geen invloed op de toepassing of de geldigheid van de andere clausules van de algemene verkoopvoorwaarden.

Deze clausule wordt dan vervangen door de meest nabije bepaling.

Noch Audiozen noch de Klant kunnen aansprakelijk worden gesteld in geval van contractuele niet-uitvoering als gevolg van een geval van overmacht, in het bijzonder en zonder dat dit beperkend is.

Voor informatie, vragen of klachten kan de klant een e-mail sturen naar contact@morphee.co

Juridische kennisgeving

Eigenaar: SAS Audiozen – SIRET 83143413900018

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alleen de handelsrechtbanken van PARIJS zijn bevoegd in geval van een geschil of een geschil met betrekking tot hen.Deze algemene verkoopvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Franse recht.